Hvad er heilpraktik?
En heilpraktiker er en naturlæge, som viderefører og videreudvikler den ældste viden indenfor naturmedicin. En heilpraktiker kigger
på det enkelte menneskes ressourcer og udfordringer og finder en sammenhæng. Det kalder man også en holistisk indfaldsvinkel til
helbredelse.
Heilpraktik er:
– at behandle sygdomme på en måde, så kroppen selv bliver i stand til at arbejde med helbredelsesprocessen
– at behandle kroppen skånsomt og uden bivirkninger
– at benytte en bred vifte af analyseredskaber og behandlingsmetoder
– at sætte patienten i centrum ved bl.a. at lytte grundigt til patientens symptomer og iagttagelser
– at foretage de nødvendige undersøgelser for at kunne udføre den rigtige behandling
– at tilrettelægge individuelle behandlinger for hver patient.
Vi arbejder med en bred vifte af analyse- og behandlingsformer blandt andet: irisanalyse, homøopati, øreakupunktur,
kostvejledning og urteterapi.
Heilpraktik er en tysk uddannelse.
Hvis du bliver syg i Tyskland, går du til læge eller din heilpraktiker. Her er behandling med naturmedicin statsanerkendt og en del af
sygesikringssystemet. Alle alternative behandlere i Tyskland har en heilpraktikeruddannelse. Det er garanti for kvalitet.
Danske heilpraktikere er eksamineret af en tysk læge i Tyskland efter de tyske regler og standarder. Vi er ikke statsanerkendte
eller støttet af sygesikringen, men til gengæld er vi RAB godkendte. Det vil sige Registreret Alternativ Behandler. Det er en
beskyttet titel, der kun må bruges af behandlere, som lever op til lovgivningens krav om bl.a. uddannelse, etik,
foreningsmedlemskab og god klinisk praksis.