Homøopati

Der er mange og store fordele ved at gøre brug af homøopati, fordi den er uden bivirkning og stimulerer kroppens selvhelbredende kræfter.

Samuel Hahnemann (1755-1843), læge og naturvidenskabsforsker, er homøopatiens grundlægger. Han opdager, at syntetisk medicin medfører bivirkninger, og at lidelserne bliver indkapslet og skubbet længere ind i kroppen. Denne sygdomsudvikling ser vi stadig i dag ved brugen af den syntetiske medicin.

Homøopatien tager udgangspunkt i to principper: Lighedsprincippet og potenseringsprincippet. Hahnemann finder igennem eksperimenter frem til, at gives midler fra planteriget, dyreriget, mineralriget eller humanriget i større mængder til raske mennesker, bliver de syge. Giver man derefter det samme middel i meget små mængder, bliver de raske igen. Heraf udspringer det vigtige lighedsprincip, at lignende helbreder lignende, hvilket er kernen i homøopatien.

Potenseringsprincippet er en fortyndingsproces af det pågældende middel. Jo større fortynding jo større styrke, da fortyndingen forøger midlerners virkning ved at aktivere kroppens egen forsvarssystem.

“…… fordi den er uden bivirkning og stimulerer kroppens selvhelbredende kræfter.”